ถังวัดปริมาณ

    หลักการทำงาน: บริเวณฝาถังด้านในมีเซนเซอร์วัดระยะ (Ultrasonic Sensor) เซนเซอร์จะเก็บค่าเมื่อขยะเต็มถังและเมื่อไม่มีขยะในถัง เมื่อได้ค่าเหล่านั้นจะนำมาเขียนโปรแกรมผ่าน Arduino Nano เพื่อให้ตัวแสดงผล (7-Segment) แสดงปริมาณขยะภายในถัง

    วิธีการใช้งาน: เมื่อในถังไม่มีขยะอยู่ ตัวแสดงผลจะแสดงเป็น 0 ตัวแสดงผลจะมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามปริมาณขยะที่อยู่ภายในถัง และเมื่อมีขยะเต็ม (มีปริมาณมากพอที่ควรทิ้ง) ตัวแสดงผลจะแสดงเป็นคำว่า FULL