Smart LED Ladder

    หลักการทำงาน: ใน 1 ขั้นบันได เราจะทำการปล่อยแสงจากตัว laser ที่ถูกติดตั้งจากฝั่งหนึ่งของบันได เพื่อตกกระทบลงบน LDR ของอีกฝั่งตลอดเวลา ทำให้ LDR เกิดค่าที่สูงเนื่องจากแสงของ laser เมื่อมีคนก้าวขึ้นบันได จะทำให้เกิดการตัดขาดของลำแสงเนื่องจากมีสิ่งกีดขวาง ทำให้ค่าของLDR ต่ำลง เมื่อค่าของ LDR ต่ำลง จะทำให้ relay ทำงานโดยได้เขียนโปรแกรม Arduino ให้มีการสว่างของ LED light และเกิดเสียงตัวโน้ตประจำขั้นๆนั้น และจะเป็นเช่นนี้ในทุกๆขั้น

    วิธีการใช้งาน: Smart LED Ladder จะทำให้การเดินขึ้นบันไดไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป โดยโครงงานของเราจะทำให้ผู้ที่เดินขึ้นบันได้เกิดความเพลิดเพลินจนลืมความเหน็ดเหนื่อยไปชั่วขณะ เมื่อก้าวขึ้นบน Smart LED Ladder จะเกิดแสง LED พร้อมเสียงโน้ตดนตรีในแต่ละขั้น และจะเป็นเช่นนี้ตั้งแต่ขั้นแรกจนขั้นสุดท้าย